Thoth smaragdtáblái

smaragdtablaEme leletek fontosságához elkerülhetetlen a gondolatbeli időutazás, amely nem máshol kezdődik, mint Atlantisz megsemmisülésénél. Nagy tudást és tanítást jegyzett le Thoth, vagy Hermész Triszmegisztosz néven is ismert utazó lélek, amit átmenekített az afrikai kontinensre, majd a Nagy Piramis megépítése után elrejtette azokat. Egyiptomban íbisz fejű istenként ábrázolták, nagy tisztelet vette körül, hiszen ő volt a tudományoknak és az írásnak az istene, hogy saját akaratából az embereket tanítsa.

I. Smaragdtábla
Thoth leírásai Keor városában kezdődnek, amely Undal szigetén található, az Amenti csarnokaiban, ahol egy nagy tudású civilizáció ügyel a bolygó védelmére. Manapság ezt a helyet Agarthanak nevezzük. Ott élt Thoth, akit Thotmész (apja) tanított a bölcsességre. Ezen a helyen éltek az első leszületettek, akiket a Fény Gyermekei tanítottak. Ők ugyan képesek voltak fizikai testben megjelenni, de ezt mai szóhasználattal élve földönkívülinek definiálnánk, ugyanis kinézetük nem volt emberi. Az egyik ilyen fénylény, bár mondhatjuk arkangyalnak is, akit a továbbiakban Thoth csak Templomlakónak nevez, elszólította őt apja mellől és ő maga tanította hosszú időn keresztül. Megismerte a Teremtőt és mindazokat az entitásokat, akik a reinkarnációs folyamatokat és a karmikus kapcsolatokat felügyelik, valamint igazgatják. Ez a megtapasztalás tette lehetővé számára az Élet kulcsának ajándékát, amely azt jelenti, hogy kiléphetett a reinkarnáció körforgásából, leszületéseit immáron ő szabályozhatja saját magának, ha akarja. Ez arra is lehetővé tette őt, hogy dimenziókon keresztül utazzon az egész Univerzumban és tapasztalatokat gyűjtsön a téren és az időn kívül egyaránt. Így jött rá arra, hogy a különböző bolygók különböző lényeinek lelkei folyamatosan cserélődnek haláluk után egy újabb reinkarnációs folyamatot megkezdve, amelynek minden esetben a tanulás a célja. Ez az Univerzum egyik egyetemes törvénye.

Miután az atlantiszi civilizáció önhibájából hanyatlani kezdett, a Templomlakó kérte Thoth-ot, hogy mentse meg azokat, akiket még lehet az ott lévő technikával együtt (“vidd őket az általad tanult módon a vizeken túlra, ahol a szőrös testű barbárokat sivatagi barlangokban leled” – utalva az általunk ismert előemberre, ami még a “homo” előtaggal sem rendelkezett). Ezen tábla leírja, hogy egy űrhajóra menekítette Thoth a technikát és a beavatottakat. A már romlott embereket nem is akarta kimenekíteni, hiszen ez az egész művelet egy terv része volt. Afrika északi részén szálltak le, ahol az előemberek (Khem gyermekeinek nevezi őket) kezdetleges bunkókkal megtámadták őket. Thoth, ankh pálcájával elűzte őket. (A pálca technikai leírása nem maradt fenn, annyi bizonyos, hogy ezzel a pálcával tárgyakat tudott mozgatni, illetve mentális energiákat tudott felerősítve közvetíteni. A későbbiekben ezt az ankhot ábrázolták számos egyiptomi isten kezében.)

Hosszú éveket töltött Thoth ezen a területen, leírása tisztán tükrözi, hogy megöregedett. Ekkor tanítványait szétküldte a világ minden pontjára, hogy tanítsák az emberiséget (pontosan erre az időre tehető a világ piramisainak, szakrális és megalitikus épületek energiapontokon való megépülése), majd visszatért a mai Agartha Amenti csarnokaiba, hogy újra megfiatalodjék. Ezt a műveletet az ankh által, a Nagy Piramis megépítésével kezdte. A piramis csúcsán egy kristálypiramist helyezett el, amely az időből és a térből létrehozta az erőt, még az alsó csúcsán egy dimenziókaput nyitott meg, amely egyenes út volt az Amentibe. Thoth itt rejtette el a másik világnak a kulcsait. Az utókornak annyi információt hagyott hátra, hogy a bűntelen és tiszta lélek, hosszú megtisztulási (meditációs) folyamat után ha belefekszik az általa készített szarkofágba, akkor spirituális úton megkaphatja a titok egy részét. Miután Thoth visszatért az Amentibe, otthagyta testét, hogy amikor majd visszatér, újra abban a testben térhessen vissza az emberek közé. Addig lelke szabadon jár-kel. Smaragdtábláit azért alkotta meg, hogy az ember magas tudatszintet érjen el tanításai által, hogy megvilágosodjon.

II. Smaragdtábla
A második smaragdtábla az elején a Föld belsejében található civilizációt írja le, amelynek fejlettségi szintje több ezer évvel előttünk jár. Megjegyzi azt is, hogy több, nem feltétlenül jó szándékú idegen faj is lakhelyét alakította ki a föld felszíne alatt, akik más bolygókról érkeztek ide. Szerencsére az őshonos nép földalatti városait energiapajzs veszi körül, ami megvédi őket minden külső tényezőtől. Legyen az bármi, azon nem juthat át.

Az itt élő entitások csak néha jelennek meg fizikai testként. Az egész leírást egy álomszerű élményhez hasonlítja. Fontos megemlíteni, hogy az Amenti nem csupán egy föld alatti hely, ugyanis ezekbe a városokba belépve érheti el az egyén reinkarnációs fejlődését, ha fizikai életében a kellő tudatszint emelkedés megtörtént. Tulajdonképpen egy négydimenziós teret képzeljünk el. Ide belépve mehet tovább, a következő szintre. Tehát az Amenti csak részben fizikai valóság. Viszont aki idáig eljut és rendelkezik a kellő tudatos bölcsességgel, akkor annak lehetősége van ugyanúgy kilépni a reinkarnációs folyamatból, mint ahogy azt Thoth is megtette.
(Magyarul ugyanazt írja, amit a reinkarnációs tanokról és az Akasháról tudunk. Ha az ember elvégezte feladatát amit rábíztak, illetve kijavította előző életeinek hibáit, akkor kiléphet a körforgásból.)

A továbbiakban leírja a tér-idő hét urát, azaz azokat az angyalokat, akik a lelkeket segítik az örök körforgásban, vagyis a múltban, a jelenben és a jövőben. Azokon felül tökéletes hierarchiában helyezkedik el másik kilenc, akik a legelső teremtmények voltak, őket követik a korok Urai, amelyeknek mind megvan a saját feladata, ők irányítják az emberek sorsát. Végül legfelül maga a Teremtő trónol.

Mivel Thoth mindent megtanult a létezésről amit lehetett, sőt még dimenzióközi tapasztalatai is voltak, így elbocsájtották az Amentiből, hiszen tudása elérte a mesteri szintet. Az Uraktól felajánlást kapott az Amentiben lévő örök életre, vagy saját szándéka szerint bármilyen testben és formában lévő életre vagy halálra. Tehát bármit akar, az lehetséges. Ez vár az emberi lélekre is a halál után, amíg még nem éri el a megfelelő tudatszintet, azzal a különbséggel, hogy a találkozás elkerülhetetlen a Halál Urával, más néven a Felejtés Angyalával, aki kitörli előző életei emlékeit, mielőtt megkezdené új leszületését.

A mindenség Urai a Terem Fényében (megvilágosodás)feladatot bíztak Thothra, aki az emberek tanítója kívánt lenni, hogy segítse őket fénnyé válni. Tanította és közvetítette a bölcsességet az emberek felé.

III. Smaragdtábla
Ezen táblán Thoth már igen fontos információkat közöl a bölcsességről és annak alkalmazásáról. Tanításaiban szerepel, hogy a bölcsesség hatalmas erő, amely kivétel nélkül mindenkit naggyá tehet. De a bölcsességgel nem szabad kérkedni! A tudatlannal ugyanúgy kell beszélni, mint a bölcscsel, valamint a nagy tudású emberek szavait sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert azok tesznek bölccsé. Külön kiemeli napjaink kuruzslóit is, akikre nem szabad odafigyelni, hiába tűnik az bölcsnek. Azokat az embereket úgyis büntetés sújtja majd.

A bölcsességet és a tudást nem szabad felhasználni embertársunk félelem keltésére, mert az örök sötétséghez láncol. Ha az ember élete bizonyos szakaszában választás elé kerül és választásának gondolata jó érzéssel tölti el, akkor azt a lehetőséget kell választania, az a jó út. De ez csak az első lépés, utána tenni is kell érte. Hasonlóképpen beszél a gazdagságról is. Elérheted bármikor ha teszel érte, de megtartani már csak a szeretet erejével tudod. Tehát az esetek többségében ne a könnyebb út legyen életedben a meghatározó, amit eléd tesznek vagy kínálnak, lelkedből küzdj életet jobbá tételéért! Lényegében a Vonzás-törvényének alkalmazásáról tanít, amely ugyancsak egy egyetemes igazság.

Szó esik az ember istenítéséről, amely rendkívül helytelen dolog, mindenképpen tartózkodjunk tőle! Ide tartozik különböző rigmusok skandálása is, amely negatív mantraként hatol az elme tudatalattijába. Ezen tények napjaink politikájában figyelhetőek meg, hát tartózkodjunk tőle, ellenkező esetben egyensúlytalanná és különösen befolyásolhatóvá válhatunk! A tudattalan ember sajnos ezen értékrendek szerint él és a hasznos, illetve segítő gondolatok sértőnek tűnhetnek számára. Ezt ne vegyük fel sérelemként, az ő tudata nincs még azon a szinten, hogy bármilyen változás elinduljon az életében. Ő csak sodródik a tömeggel, egyenesen a halálba.

Minden gondolat, tett, szó és cselekedet egy folyamatot indít el, ami a párhuzamos síkokat összeköti a jövőbeni történésekkel. Tehát minden ettől függ! Az egész egy rendszer. Ebből nem tudunk kilépni, nem is lehet, de irányíthatjuk, ha megvan a kellő tudatosság. És a tudatosságon van a hangsúly! Alakíthatjuk sorsunkat, de azt szívünk szeretetéből és bölcsességéből fakadóan tegyük meg!

Mint kiderült, az ember is egy fénylény, csak testhez van kötve. Ez a smaragdtábla pontosan leírja hogyan cselekedj, hogy nézz szembe azokkal a problémákkal, amelyeket előző életeid során generáltál és oldd meg azokat! Ha minden feladatodat teljesítetted, akkor befejezted a földi küldetésedet és megszabadultál a körforgástól, a további fájdalmaktól. Immáron minden tökéletessé válik. Ez ismételten az Univerzum egy törvénye, ez alól semmiképpen sem bújhatsz ki! Nincs más út!

IV. Smaragdtábla
Thoth a Világegyetemben található bolygókon vendégeskedett, így megfigyelhette, hogy a különböző életformákon és fajokon kívül az ember is megtalálható számos más bolygón, különböző fejlettségi szinteken. Van olyan faj, aki a tudatával teremt bizonyos tárgyakat és ezzel a technikával egész városokat képes felépíteni. (Magas tudatszinten ezt nevezzük atlantiszi technológiának) Ezért is jellemző, hogy bolygónkon kívül élő más fajok tudatosan élnek már a negyedik dimenzióban, de egyelőre ezt mi nem vagyunk képesek megérteni. Illetve értjük és tudjuk, de ezt a tudást szándékosan rejtik, hogy ne alkalmazzuk!

Ezekre a lényekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amit már említett Thoth az előző táblákon. Az ember lelke is reinkarnálódhat ezen lénytestekbe, hogy a tanulás körforgása érvényesüljön, de nem ez a jellemző folyamat, ez inkább a csúcspont. Az emberi lélek nem földi eredetű, csak leszületése teszi azzá. Miután megkapja feladatát, a körforgás továbbra is a Földre valószínűsíthető. Ezt Thoth így írja le: “Nem a Földről való vagy földi ember, mert szülőd a végtelen kozmikus Fény.”

Thoth arra tanít, hogy ha az ember bölcsességének foka eléri a testelhagyás tudatos gyakorlásának szintjét, akkor képes lehet beutazni az egész Világmindenséget is. Külön hangsúlyt fektet a meditációra, amely saját magunk belső harmóniáját fokozza, folyamatosan növelve ezzel tudatszintünket és a kívánt dolgok bevonzását egyaránt.

V. Smaragdtábla
Az ősidőkben egy Horlet nevű földönkívüli lény érkezett a bolygóra, hogy tanítsa az emberiséget. Átadta az úgynevezett atlantiszi technológia tudását az ott élőknek, tehát mentális kivetülései alkották meg a fizikai építményeket. Ide értve a templomokat, de magát a szigetet is. A továbbiakban leírja, hogy ezen időszak után vette tanítványául Thothot a Templomlakó és rendkívül hosszú időn át tanult spirituális tanokat, amely aztán mesterré tette őt. Felismerte, hogy minden mindennel összefügg, a lélek egy tökéletesen megtervezett térben él.

Ahogy az ember fejlődik és halad előre az időben, fel kell ismernie, hogy a bölcsesség az fokozatosan bővül, így a tanulást soha nem szabad abbahagyni. Folyamatosan képezd magad! Ha úgy gondolod már mindent tudsz az adott spirituális irányról, akkor mélyülj el részleteiben és egy új megvilágítást szerzel majd magadnak. Ez is fontos feltétele kiegyensúlyozottságodnak.

Atlantisz pusztulása pontosan azért történt meg, mert lakói már azt hitték mindent tudnak. Olyan technikát használtak, aminek biztonságáról nem voltak meggyőződve, így felelőtlenségük a halálba taszította őket.

Thoth űrhajóra menekítette a maradék tudást és néhány túlélőt, ahogyan azt az I. Smaragdtábla is taglalja, de itt megemlíti azt is, hogy a hajót elrejtette a Szfinx alá a tudással együtt. Figyelmeztetésként hozzá teszi, hogy ha a föld alatti negatív fajok a felszínre jönnének, akkor ássák elő a tanítványok az űrhajót és használják azt fegyverként.

A Nagy Piramisban található Thoth hagyatéka, titka, amely egy olyan szobában található, amelynek ajtaja egy fal. A Nagy Piramisban egy ilyenről tudunk, a Gantenbrik-aknáról. Azt mondja Thoth: “Használd a Hetes kulcsát és aláhull neked az út”. Itt vélhetőleg egy technikai berendezésre utal, ami dimenzió- vagy csillagkapu lehet, ugyanis a Hetes, “mester ki kulcsa az Űrnek és az Időnek”.

VI. Smaragdtábla
A mágia szerepét és fontosságát írja le, amely nem más, mint a bölcsesség magas foka. A fekete mágiát is kiemeli, amely a negatív entitásokban nyilvánul meg, céljuk az emberiség tudatlanságban tartása. Titkos társaságokként jelennek meg a földön, céljuk az ember rabszolgaságban tartása, hiszen alattvalókra van szükségük. (Ha megnézzük napjainkban például a Denver reptér rejtélyét vagy az Illuminati tevékenységét, illetve a politikai berkekből születendő Új Világrendet, akkor mind megfelelnek ennek a kategóriának. Hozzáteszem nincs fehér és fekete mágia, használója teszi feketévé vagy fehérré, de nyilván ennek is két értelmezése lehet, attól függ melyik oldalról tekintjük.)

Fontos tehát, hogy ne lépjünk kapcsolatba a titkos társaságokkal, ne fogadjuk el ajánlataikat! Akik elindultak a tudatosság felé és folyamatosan mennek előre, nem letérve a Fény útjáról, azokat e szervezetek meg akarják majd szerezni maguknak, mert jól tudják, hogy a Fény tudása sokkal hatalmasabb, ha eléri a kellő szintet. Sokan közülük a Fény fiaiként mutatkoznak meg, de valójában ez az álca a Sötétbe ránt! (A démonok is angyalok, csak a rossz dolgokat képviselik. A Sötétség erői is fénylények, de nem a Fény Gyermekei) “A sötétség tulajdonságai a Fényével megegyeznek.”

Nehéz út vezet a megtapasztalásokon át a megvilágosodásig, de életünk része egyben a felismerés is. Ismerd fel a jót és a rosszat! Magadban keresd! Ha érzed a sötétséget a saját gondolataidban, akkor ki kell űznöd azt az elmédből! Az agyadból kiindulva told végig a testeden keresztül, amíg a lábadon át nem távozik. (Nevezhetjük ezt aura tisztításnak is, de egyéb spirituális gyakorlat megfelelője is lehet.)

Ennek a résznek a végén egy konkrét varázslat hangzik el, amely megszabadíthatja használóját a sötét manipulációktól.

VII. Smaragdtábla
Folyamatosan képezd magad, hogy bölccsé válj! (Jelentős eredményeket érhetsz el egy spirituális iskola elvégzésével). Így egy idő után megláthatod az összefüggéseket és fényt deríthetsz az eltitkolt múltunkra, valamint az elnyomott jelenünkre. Képezd magad, hogy megtanulj olvasni a sorok között! Kutasd az Univerzum titkait! Utad során fogsz találni egy rést, amin keresztül megismerheted az igazságot. (A legendák és a mítoszok ilyen rések. Egy múltbeli fantasztikusnak tűnő történetet mitológiának neveznek, mert nincs rá ésszerű magyarázat. A népmesék el nem fogadott igazságtartalmát folklórnak nevezik. Pedig pontosan a legendák, a mítoszok és az ősi iratok adják meg a válaszokat a felmerülő kérdésekre. Ott van bennük minden technikai leírás, amely a múltunk igen fejlett civilizációit és héroszait, génmanipulált lényeit, szörnyeit mutatják be. Nem kell elmisztifikálni őket, egészen egyszerűen értsük úgy, ahogyan az le van írva.)

Ugyancsak hierarchiába rendeződve helyezkednek el a ciklusok Urai. Ezt úgy képzeljük el, ahogyan a Földnek is megvolt/megvan a Teremtője, úgy más galaxisoknak és Univerzumoknak is ugyanúgy megvan a Teremtője. Hatalmas erejű entitások ők,szám szerint heten vannak, akik segítik az embert hozzájuttatni a tudáshoz. De az első lépés rajtad múlik, neked kell megtenni.

Az Urak hatalmas tudást képesek továbbadni a Mindenségről. Nem csak a földi és a transzcendentális lét részleteibe adhatnak belátást, hanem a párhuzamosan működő dimenziók, univerzumok és a tér-idő működését is megoszthatják veled. Megtanulhatsz szabadon átjárni a síkok között és a jövő életedbe is átviheted a tapasztalataidat, az emlékeidet. Ezen átjárók kapuinak mindegyikénél egy angyal őrködik, tehát kizárólag engedéllyel léphetsz be a kapukon. Ezek a dolgok rendkívül sok tanulást igényelnek.

Az Urak valóságos világában az idő nem úgy telik, mint ahogyan azt mi elképzeljük a saját életünkben, sőt, talán teljesen relatívnak is lehet fogalmazni az ottani idő fogalmát. Ami nekik a jelen, az nekünk a jövő. Tehát több idősíkot egyszerre érzékelnek. Ennek értelmében maga a létezésük is relatív, hiszen lényük teljesen szabad. A Kilenc nevű Úr a halál élményéhez hasonlítja ezt, miszerint az ember csak a saját földi háromdimenziós életterében képes fennmaradni, de halála után lelke kilép a testéből a négydimenziós térbe. A ciklusok Urainak ezt könnyű elmondani, hiszen nem fizikai élőlények, de nem is holtak, megértése csupán az embernek nehéz, amíg nem éri el a megfelelő bölcsesség szintjét.

A fényesség a testeden keresztül árad szét, ne hagyd hogy a sötétség (titkos társaságok) behatoljon életedbe! Kövesd az utat a fény felé és egy leszel az Univerzum bölcsességével!

VIII. Smaragdtábla
Rengeteg dimenzió létezik, amelyeknek létezéséről vajmi keveset tudunk. De kapcsolatban áll mindegyik mindegyikkel és kihat egyik a másikra. Ha megismered egyiket vagy másikat, megtanulhatod működésének bölcsességét, de óvatosan járj el, tudatosan használd bölcsességedet! Ezért hát kutasd az igazságot, tanulmányozd az Univerzum törvényeit és megérted a karma és a reinkarnáció jelentőségét, végül továbbléphetsz. Tiszteld a bolygót, amely az életedet biztosítja, mert ha elpusztítod, saját magad is elpusztítod!

Ne paktálj le önös érdekből az alvilág lényeivel, ez a sötétségbe taszít, kizökkenthet a körforgásból és karmád küldetéséből! Ezért jól gondold meg milyen információt fogadsz be a médiából, illetve az azt irányító emberektől, mert ezen lények köztük járnak napjainkban is.

Tehát a mágia nem játék! Semmiképpen se idézz meg túlvilági lényeket, ezzel a művelettel lehetőséget adva nekik a pusztításra, beleértve a saját életedet is. “Ne keresd az Árnyék birodalmát, mert a gonosz biztosan megjelenik!”

Ha mégis belekóstolsz ilyen tevékenységbe, semmiképpen se legyen benned félelem! A félelem csak táplálja a negatív entitásokat. Ugyanez vonatkozik bármilyen túlvilági jelenlétre. Csak is kizárólag nyugodt elmével tarthatod kordában.

Testen kívüli tapasztalásokkor is megjelenhetnek ha túl messzire merészkedsz, egyben az is feladatuk, hogy ne hagyd el azt a négydimenziós teret amiben benne vagy. Félelmeidből és emlékeidből táplálkozva bármilyen olyan alakot felvehetnek amitől a legjobban félsz. Ha még te erről nem is tudsz, az Akashából bármikor hozzáférhetnek.

Vigyázz ezzel a művelettel, mert lelked ott ragadhat. Ezt érts úgy, hogy a dimenzió őrzői elfogják a lelkedet, csapdába ejtenek és a következő teremtési periódusig ott raboskodsz. Körkörös mozgásokkal tudod kicselezni az őrzőket, ha elindultak feléd, azonnal térj vissza a testedbe!

IX. Smaragdtábla
Az igazi bölcsességet a múltban keresd, mert ott rejtőzik! Ez az amit előled titkolnak, ez maga létezésednek igazsága. Titkolják, mert minden kialakult értékrend borulna, és a titkok őrzői elvesztenék hatalmukat.

Thoth leírása szerint más dimenziókban is megtalálható a titok, szám szerint kilencet említ. Ezek a dimenziók egymásra épülő síkok, tehát nem azonosak a párhuzamos dimenziókkal! Ezen síkokba való átjárás a megvilágosodás után saját elmédből lehetséges. Miért lehetséges? Mert “Az ember fényszülte szellem.”

Tehát szabadulj meg a “sötétség béklyói”-tól (politika, média, Illuminati, Bilderberg, egyéb titkos társaságok) és válj szabaddá, bölccsé!

Thoth tudta nagyon jól, hogy a jövőben (talán jelen életünkben) megtalálhatjuk az igazságot, ha kellően bölccsé válunk. (Leleplezés a földönkívüliekkel kapcsolatban, elismerik az emberi faj genetikai úton való létrehozását…Érdemes megemlíteni a kulturális kreatívokat, akik nagy számban veszélyt jelenthetnek a hatalom számára)

X. Smaragdtábla
Thoth már többször említette az előzőekben a Vonzás törvényének jelentőségét. Itt is beszél róla, hogy mindig legyen célod, ami felé haladsz! Ha elérted, akkor tűzz ki újabbakat! Hogy ezt hogyan időzíted az csak is kizárólag rajtad múlik, ugyanis az idő, mint olyan, tulajdonképpen nem létezik. Az idő egy állandó és mozdulatlan erő, kizárólag mi mozgunk benne. Kezdetben nem volt sem idő, sem tér, a teremtési ciklusok hozták létre az idő fogalmát. (Ki tudja hányadik életedet töltöd itt, mégis számodra ez a jelen. Tehát mindig az Univerzum jelen ciklusában voltál, vagy és leszel. Akkor mi az idő? Feladatod és céljaid elvégzésénél, kivitelezésénél teljesen mindegy)

Megismerheted az idő és a tér rejtélyét is, ahogyan azt a sámánok már megtalálták. Egy dologra azonban mindenképpen ügyelj, kizárólag a jó cél érdekében tedd! Életcélodat megtalálhatod egy ilyen élmény során, ez az Akasha.

Amit a téged körülvevő világról hallottál, az mind igaz. A különböző dimenziók megfelelnek a mennynek és a pokolnak, valamint az ott élő angyaloknak és démonoknak. Az idő, a tér és ezek a dimenziók kapcsolatban állnak egymással. Mindegyikbe be tudsz lépni, de kizárólag a nemes célod érdekében tedd és semmiképpen se spirituális előképzettség nélkül! Tehát a mágia nem feltétlenül rossz, az hatalmas tudás, bölcsesség! Csak a tudatlan ember számára jelent sötét, démoni dolgot! Használója is csak azzá válik, aminek gondolja saját magát.

XI. Smaragdtábla
Thoth világosan leírja, hogy az előemberrel történt egyfajta beavatkozás, majd miután végleges formáját elérte, egy földönkívüli civilizáció tanította őket (Annunakik). Ennek pontos történetét (sumer történelem!), valamint a tudást, Thoth elrejtette a Szfinx és a Nagy Piramis alatt húzódó csarnokban.

Megtudhatod ezeket az igazságokat is, csak tanulj és képezd magad! Minél bölcsebbé válsz, annál jobban tágul a saját tered is. Tehát karmád küldetésének bizonyos részeinek elvégzése után nehezebb feladatokat kapsz, amihez nagyobb tudás, nagyobb bölcsesség szükséges. Ez a folyamatos fejlődés folyamata.

Az egész Mindenség forrása, maga az Isten. Tehát nem a materiális testi fejlődésen van a hangsúly, hanem a benned élő lélek fejlődésén. Ez a hangsúly nem egy irányvonal, hanem ez a kötelességed, haladni karmikus célod megvalósításában. Vedd kezedbe életet irányítását és teremts minőséget magadnak! Jézus ugyanezen dolgokat tanította. (Nem véletlen, hogy a Bibliában Jézus 12-33 éves intervallumát eltávolították. Ez az időszak a megvilágosodás és a reinkarnáció tanaira vonatkoztak.)

XII. Smaragdtábla
Ha tisztában is vagy rendeltetéseddel, jelen életedet te irányíthatod, hiszen a jövő nincsen kőbe vésve. Tetteid határozzák meg azt, mindig van választási lehetőséged. Viszont minden okkal történik. A véletlen nem létezik! Ha tehát megtalálod a történések okát, akkor megtalálod a lehetséges jövőt is.

Az ember igen kevés dolgokban hasonlít csak az állattól. Elég körbenézni a világban. Ezért a fejlődésünk nem tűrhet halasztást, hiszen előttünk (nem reinkarnációra gondolok) már éltek emberek, a sokadik civilizáció vagyunk. Ahogy őket megteremtették, majd elpusztultak, a mi világunk is ugyanúgy el fog pusztulni, majd alkotnak egy újat. Ezek a teremtési ciklusok, ez egy teljesen normális folyamat. Ezért figyelj oda lelked útjára és tanuld meg azt, amit előtted már sokan megtettek. Kezedben a kulcs a megvilágosodás felé!

Thoth megemlíti, hogy amikor az ember eléri technikai fejlődésének csúcsát, hanyatlásba kezd és háborúk kirobbanásával a hatalmak fajunk felét fogják elpusztítani. (lásd. Georgiai kövek)
Ekkor földönkívüli lények fognak beavatkozni az emberiség sorsába. A háború után egy tökéletes világ válik elérhetővé, de nem lesz örökké tartó a béke.

Őrizd a tudást és óvd meg az ősi iratokat, amelyek az igazságokat tartalmazzák! Tartalmait pedig add tovább a tiszta lelkűeknek, mert az maga a tudás!

XIII. Smaragdtábla
Törekedj kialakítani testi és lelki egyensúlyodat! Ez életednek a záloga, ahogyan a közted és a természet közti kapcsolat is az. Vigyázz rá és becsüld meg! Ezzel az egyensúllyal életedet is meghosszabbíthatod.

Ha lelked beteg, akkor a tested is az lesz rövid időn belül, ami végül a halálban végződhet, ha nem keresed saját magadban a megoldást, a gyógyulás folyamatát.

Ha baleset ér, az is egy okozat, amit elkerülhettél volna, ha az egyensúlyból nem zökkensz ki.

Napi szinten foglalkozz testeddel, hogy a lelkedet is ápold! Itt Thoth egészen pontosan leírja, hogy naponta egyszer feküdj fejjel északi irányba, majd egyszer déli irányba. “Míg fejed Északra irányul tudatod tartsd a melled és a fejed között. És amikor Délre, gondolataid irányuljanak melledtől a lábaid felé!” (Ma ezt nevezzük mágnes terápiának, de sokat segíthetnek a keleti gyakorlatok is.)

XIV. Smaragdtábla
Sok dolgot nem látunk és nem érzékelünk ami körülöttünk zajlik, ettől függetlenül még léteznek és ott vannak. (Gondoljunk csak a világban zajló különös hangokra, hangrobbanásokra, amik semmilyen egyéb fizikai vagy meteorológiai jelenséggel nem köthetőek össze. Az pontosan két földönkívüli faj háborúja egy párhuzamos dimenzióban. Mivel a dimenziók összekapcsolódnak és egymástól is függnek, így át is szűrődnek dolgok. De említhetném a parajelenségeket is, a lelkek szellemként való járását az élők között.)

Ezért fontos, hogy tanulj és keresd az igazat! Mert a hatalom ezt mind titkolja előled és rabszolgaságba taszít. Ne hagyd, hogy feletted uralkodjanak, ne engedd magad alattvalóvá tenni! Add tovább a tudást, győzd le bölcsességgel a tudatlant!

Rengeteg ősi szimbólum segíthet utadon megtalálni az igazságot, hogy bölccsé válj. Több jelenthet utat egy másik világba is, de előképzettség nélkül ne lépj be! Csak egyedül Isten, a Teremtő képes engedélyek nélkül átugrálni egyikből a másikba, hiszen minden tanítás tőle is származik. Ő a Forrás. (Ezért nem értem a vallási vezetőket és azon lelkipásztorokat, akik csak azt hangoztatják, hogy a Biblián kívül nem létezhet más, ami a hit alapját szolgálja. Vagy, hogy csak és kizárólag egy élet létezik, vagy akár az, hogy nem léteznek földönkívüli lények, ha mégis, akkor azok az alvilágból érkezett démonok, akik el akarják csábítani az emberek lelkét, illetve a Biblia Isten szava, amit úgy kell elfogadni, ahogy van, misztikumok nélkül…)

Lelked az inkarnációs folyamatok során három fázist fog megismerni. A leszületést, vagyis az emberi test elfoglalását, útja során a tapasztalat szerzést, amely küldetése vége után a szabadság állapotába kerül. Végül ha megvilágosodott a lelked, te is fénylénnyé válhatsz. Ugyancsak három dolog akadályozhat ebben: a kitartásodnak a hiánya, az Istentől való távolságod és a rosszhoz való vonzódásod. De semmi sem lehetetlen!

XV. Smaragdtábla
Létezésed célja, hogy a Sötétséget Fénnyé alakítsd! Lényed tökéletes összhangja segíthet ebben. Nem csupán hús-vér teremtmény vagy, hanem szellemi gondolkodó, aki segítséget kap az asztrálból. Egyéni sorsodat, vagyis feladatodat felügyelik, hiszen ez a “Nagy Akarata”. Még ha ebben a létben testedhez is vagy kötve, már tudod, hogy a bölcsesség eljuttat a megvilágosodás felé, segít célod elvégzésében.

Kezedben a kulcs, már tudod mit kell tenned és tudod mit tehetsz, mennyi mindenre képes vagy! Egy spirituális tanítóval ezt mind megtapasztalhatod.

(Paleoturisztika, 2015. szeptember)