A bosnyák csoda

ufomagazin_16_03A piramis szó hallatán általában a Gízai-fennsík és annak rejtélyes építményei jutnak eszébe a kedves olvasónak. Ne feledjük el, hogy ez még mindig csak a látható felszínnek a csúcsa, rendeltetéséről vajmi keveset tudunk, nem beszélve idejükről és építőjükről. Abban a szerencsés megtiszteltetésben volt részem, hogy 2014 augusztusában részt vehettem a Visokoban található régészeti feltárásokban, ahol egy olyan kép állt össze, amit a tudományos trend mesének és képzelgésnek tart. Ekkor nyert értelmet a tradicionális mondat, miszerint “az igazság odaát van”.

A piramisok misztikuma

thoth
Thoth

A mitológiákban, Platón és Hérodotosz írásaiban rengeteg említést találunk egy előző, immáron elveszett civilizációról, mely igen fejlett technikai tudását nem tudta megóvni és titkát pusztulásukkal együtt magukkal vitték a találgatások sorába. A Fehér Sziget, ismertebb nevén Atlantisz sokoldalú túlélője Thoth, avagy Hermész Triszmegisztosz a saját maga alkotta smaragdtábláin rengeteg információt közöl a piramisokról és egy elképesztően nagy tudásról, valamint az emberiség történelméről múlt és jövő tekintetében egyaránt. Ez azért is kulcsfontosságú információ, mert jelen korunk egyiptológusai csupán 4500 évesre becsülik az érintett épületeket. Ez a kormeghatározás több szempontból is téves! A legutóbbi vízözön kb. 12000 évvel ezelőtt történt, az egyiptomi Nagy Piramis tetején látszik is az erózió nyoma. A sumer leírások megemlítik az ezt megelőző időszakot is, amikor az annunakik a jelen ismeretes három egyiptomi piramist használták tájékozódási pontnak és legelső megjelenésük kb. 450.000 évvel ezelőtt történt! Tehát ha Thoth jóval a sumerek előtt létezett és a sumer agyagtáblák tanúskodnak a történelem igazáról, amit jelen korunkban érdekes módon eltűntetnek Irakból, akkor ezen tények ismeretében az igazsághoz is közelebb kerülünk.

 

A világ piramisai

Talán a legnagyobb rejtély a mai napig ezen szerkezeteknek a rendeltetése, néhány

semir_osmanagic
Dr. Semir Osmanagich

kutató mégis ésszerű magyarázatot adott már erre a kérdéskörre. Ha pusztán temetkezési helyként szolgált volna, akkor a Kínában található 250 piramist sem védené annyira a hatóság és nem ültették volna be fákkal, hogy még a létezésüket is megpróbálják eltitkolni. A piramisok (vagy akár a Szfinx) környezetében végzett geo-radaros vizsgálatok eredményeit is közzé lehetne tenni, mégsem teszik, ugyanis nagy kiterjedésű járathálózatok húzódnak a föld alatt, városnagyságú csarnokokban végződve. Mennyi titkot rejt a felszín alatti világ? Kik és miért nem akarják ezt nyilvánosságra hozni? Dr. Semir Osmanagich bosnyák származású régész sok választ adott ezekre a kérdésekre. Története ott kezdődött, amikor a maja piramisoknál végzett ásatásokat Mexikóban és szilárd meggyőződése volt, hogy ezek az építmények nem emberi kéz által lettek létrehozva és jóval régebbiek, mint azt gondoljuk. Kijelentette, hogy az építő civilizáció a Fiastyúk rendszer lényeihez köthetőek, valamint Atlantisz és Lemúria lakói is olyan lények voltak, akik megtanították hasznosítani a Föld és az Univerzum energiáit. Ez adhatja mai spirituális gondolkodásunknak is az alapját, amely szorosan kapcsolódik a paleoasztronautikai felfedezésekhez. Véleménye szerint pontosan ezért építettek piramisokat, templomokat és szakrális építményeket az erősen kisugárzó pontokon, ami teljesen logikusnak is bizonyul. Ezen gondolat alapján határozták meg a Világrács elméletet, amely a Ley-vonalak találkozási pontját mutatja meg tökéletes geometriai pontossággal. Elméletét megfejelte egy olyan merész gondolattal is, hogy a megfelelő tárgyak (ércek, ásványok, kristályok) ezeken a pontokon a megfelelő technikai tudással használójukat egy magasabb tudatszintre képes vinni, valamint lehetővé teszi a párhuzamos univerzumba való átlépést is. Ez a gondolat amennyire merész, annyira elgondolkodtató is, ugyanis világszerte találtak hatalmas, tökéletesen megformált kőgömböket, amiket feltehetőleg formába öntve hoztak létre és a megfelelő elrendezés által egy csillagtérképet mutat. Másik elmélet szerint ezen gömbök tökéletes elhelyezkedése teszi lehetővé a párhuzamos univerzumba való átjutást. Ezen gömböket Peruban és Boszniában is (Zawidovichiben) valóban találunk. A professzor elméletei végett a tudományos körök kiutálták, bolondnak és sarlatánnak kiáltották ki, az Orosz Természettudományi Akadémia mégis tagjaivá választotta.

 

Csoda a helyszínen

hold-piramis-2-terasz
Szemlélem a lépcsős Hold Piramis megtisztított felületén látható geopolimer cementet (habarcs)

A bosnyák piramisok völgyében hét elképesztő és egyelőre megmagyarázhatatlan különlegességet láthatunk. Az első szembetűnő dolog a Nap Piramis. Magassága 220 méter, vele szemben a Hold Piramis a maga 190 méterével, majd a Sárkány Piramis, a Földanya Temploma, a Szerelem Piramis, a Ravne labirintus földalatti járatai, végül a Vratnica Tumulus energiahalma. Elhelyezkedésük összeegyeztethető az Orion csillagkép övével, ami immáron nem meglepő a piramisok történetében. Az egyiptomi piramisok kora is ismételten támadható, ugyanis egy centiméter talaj képződéséhez háromszáz év szükséges. A bosnyák Nap Piramisról átlagosan negyven centiméter talaj került eltávolításra, amely a legegyszerűbb fejszámolás eredményeképpen is 12.000 év. Ez nem azt jelenti, hogy az érintett piramisok kora ennyi, pusztán ekkor kezdte befedni a föld, a piramisok jóval régebbiek. További érdekesség, hogy a kutatási eredmények tökéletesen meghatározták a bosnyák piramisok anyagát, amely a legjobb minőségű öntött betonból készültek, amelyet a mai napig nem tudunk előállítani és közöttük geopolimer cement, vagyis habarcs található kötőanyagként. A bosnyák Hold Piramis ugyanezen anyagból épült háromszintes lépcsős piramis, amelynek megtisztított teraszai tökéletesen mutatnak egy nagyon precíz munkát egy elveszett civilizáció emlékeként. Ugyanez mondható el a többi építményről és energia halomról, amit a helyszínen sikerült feltárni. Az építmények mindegyike üreges, amelyet ultrahangos mérésekkel alátámasztottak, belső hőmérsékletük állandó és egy eddig megmagyarázhatatlan energia kavarog benne.

 

hold-piramis-1-terasz
A Hold Piramis 2. szintje
hold-piramis-3-terasz
A Hold Piramis 3.szintje

 

A Ravne labirintus rovásjelei

monolit_rovasjelekkelEgy olyan alagútrendszert képzeljünk el, ahol a falakban semmilyen kötőanyag nincsen, mégsem omlik össze és a szomszédos járatokból sem folyik át a víz. Ami azonnal szembetűnik, hogy készítőik sietve távoztak és berobbantották az egész rendszert valamiért, ennek okát még hosszú évek munkája fogja megválaszolni. A labirintusban nincsenek mérgező gázok, a levegő tökéletesen tiszta. Az állandó hőmérséklet 12,5 Celsius fok, az oxigén szint 20,4%-ban mérhető és a páratartalom pontosan 85%. A járatokban a gombákon kívül semmilyen életforma nincsen jelen. Olyan monolitokat találhatunk a helyszínen, amiknek súlyai és méretei kizárják annak lehetőségét, hogy emberi kéz vitte volna oda be őket. Tisztán látható rajtuk, hogy a helyszínen lettek kiöntve és összetapasztva, amelyeken kivétel nélkül a jelen ismeretes székely-magyar rovásírás jelei láthatóak. Ezen monolitok korát 32000 évesre becsülik. Hogy hova lett ez a piramis építő kultúra azt nem tudjuk megmondani, de hogy már nincsenek a Földön, az biztos.

monolit_rovasjelekkel_2
Rovásjelek a monolitokon
monolit1
Az összetapasztott kerámia

Élő legenda

Úgy tartják, hogy a helyszín geometriai középpontjában egy átjáró lelhető, ami egy párhuzamos univerzumba vezet. A bosnyák piramisok völgyében a helyiek a mai napig beszélnek egy legendáról, aminek valóságalapján érdemes elgondolkodni a tények ismeretében. Elmondásuk szerint három gyermek játszott a réten, amikor egy vibráló, fényes objektumra lettek figyelmesek. Közelebb mentek ehhez a ponthoz és hirtelen egy másik helyen találták magukat, amit leginkább egy kikötőhöz hasonlítottak. A távolban egy fehér palotát láttak és a talpuk alatt lévő kikövezett út is fehér márványból készült. Körülöttük fehér lepelbe öltözött emberek voltak. Elindultak a palota irányába, de akármennyit haladtak is előre, nem jutottak egy métert sem céljuk felé. Amint ezt felismerték, azonnal a réten találták magukat. Miután hazaértek a szüleikhez, azok teljesen érthetetlenül álltak a dologhoz, ugyanis a gyerekek tíz perc eltűnésről számoltak be, míg a szüleik hat hónapig keresték őket.

a-gyerekek-eltunesi-pontja
A gyerekek eltűnési pontja

(Ufómagazin, 2016. március)